Referencer

Her kan du læse forskellige referencer fra Sinus Installations kunder og samarbejdspartnere.

Sinus A/S installerer Spertos ladestandere i Midtjylland

Når private elbilejere, virksomheder, boligforeninger eller kommuner i det midtjyske vælger at få sat ladestandere op fra Sperto, kan Sinus A/S bistå med priser på og udførelse af installationen. Det kan være som en samlet pakke inklusiv ladestandere.

Antallet af el- og hybridbiler på de danske veje stiger eksplosivt, og hos Sperto – Danmarks åbne ladenet oplever man en fordobling i efterspørgslen på ladestandere fra år til år. Den udvikling mærker vi også hos Sinus, hvor vi som den udførende installatør er Spertos samarbejdspartner, som både udregner priser og giver et samlet tilbud til kunden på standere inkl. installation.

Sperto har vist sig at være den billigste løsning, når det gælder opladning af elbiler i det offentlige rum. Derfor vælger mange virksomheder, boligforeninger og kommuner at stille en eller flere ladestandere på deres parkeringsplads til brug for medarbejdere, kunder, gæster mv.

Sådan udregner vi prisen for kunden

Når vi hos Sinus skal beregne og sammensætte det rette tilbud til en kunde, er det vigtigt at få klarlagt, hvilke muligheder der er med udgangspunkt i den eksisterende elinstallation hos kunden samt hvorvidt forsyningsomfanget skal udvides.

Hos Sperto er man meget tilfreds med samarbejdet med Sinus, som anerkendes for håndværksmæssig kvalitet og fokus på at finde besparelser for kunden.

”Det handler jo om at finde den løsning, der både er den teknisk bedste og samtidig undgå at sprænge budgetterne for vores kunder, når vi afgiver tilbud. Der kan være mange løsninger i spil, og her sætter vi stor pris på Sinus’ gode kundeorienterede løsninger,” siger Andreas Jørgensen, Sperto.

Få tilbud på installation af ladestander på parkeringspladsen

På grund af den store stigning i efterspørgslen på ladestandere, kan der være helt op til et halvt års leveringstid i branchen. Sperto har dog gode aftaler med sine leverandører og lagerfører de fleste modeller til levering fra den ene uge til den næste.

Kontakt Sinus Installation A/S og få et tilbud på en ladestander fra Sperto inkl. komplet installation.

Fagentreprise med fuld beskrivelse

 

Som projekt- og byggeleder på de 27 luksuslejligheder Sølyst i Silkeborg har jeg oplevet Sibotek som en kompetent partner. Der er i byggeriet valgt materialer af meget høj kvalitet, og de har stået for al elarbejde i fagentreprise, hvor udgangspunktet var et fyldestgørende ingeniørprojekt med fuld beskrivelse. Det til trods har de stillet relevante spørgsmål til løsninger og er kommet med forbedringsforslag i forhold til at optimerer resultatet.

Konstruktiv og god dialog
Som i langt de fleste andre byggesager, har der været forskellige udfordringer, men de er fagfolk, der har styr på tingene, og jeg har oplevet dem som professionelle. Derudover har vi haft en god og konstruktiv dialog med fokus på at få projektet godt i mål og på, at gøre bygherren tilfreds.

René Rosendahl Andersen
partner, Bygningskonstruktør & BTH Projektleder, Laban Arkitekter A/S

Opbygning af datacenter


JN data er et dansk it-drift og teknikcenter med hovedkontor i Silkeborg og kompetencecentre i Roskilde og København. JN data arbejder med at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for Jyske Bank, Nykredit, BEC, SDC og Bankdata og hovedopgaven er at sikre deres partnere en stabil, sikker og effektiv it-drift.

JN Data byggede i 2010 et helt nyt datacenter med mange serverrack, hvor der blev opført 3 nye maskinstuer med alt hvad dette indebar af el – og netværks installationer. Det blev bygget som redundans center til deres dengang eneste center.

Sinus Installation sørgede for, at hele el installationen blev udført korrekt, teknisk tidssvarende og tildeles efterfølgende al vedligeholdelse og service af kabler og netværk.

Der blev trukket mange både kobber og fiber forbindelser mellem det aktive udstyr som det i dag huser. Hele installationen er trukket og oplagt på pæn og overskuelig måde, fået individuelt opmærkningsnummer, så pågældende montør, altid kan finde frem til rette dokumentation.

Jyske Bank – Større installationsprojekter


Installering og vedligeholdelse af alle tekniske løsninger

Jyske Bank er et af de vedvarende projekter, som vi igennem de sidste 15 år har været tilknyttet. Vi har i denne årrække altid haft minimum en mand tilknyttet projektet, men i perioder har vi haft helt op til 5 mand engageret i Jyske Bank. Ligeledes har vi med Jyske Bank underskrevet en samarbejdsaftale, således, at vi hver dag servicerer de eksisterende installationer. En sådan samarbejdsaftale er individuel fra virksomhed til virksomhed og kan derfor tilpasses dine behov.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet tavle installation, at skabe nye EDB fiber- og kobber netværk, oprettelse af nye EDB arbejdspladser og installationer, installation af lys styring i mange afskygninger, ABDL – automatisk dørlukning, ombygning, renovering og generel vedligeholdelse, herunder af blandt andet nød- og paniklys.

Netværksopbygning


Skanroll er en leverandør virksomhed af transportløsninger og specialmaskiner, som udvikler, tegner og producerer avancerede transport og sorteringsmaskiner til kunder i både ind- og udland. De har egen produktion og er afhængige af, at deres netværk fungerer.

Skanroll henvendte sig til os, da de efter et lynnedslag havde fået problemer med deres netværk.

Arbejdet hos Skanroll indebar en grundig undersøgelse og gennemgang af hele netværket, for at kunne konstatere, at problemet ikke kun skyldtes lynnedslag. Undersøgelsen viste, at Skanroll havde et for højt forbrug af sikringer kombineret med lynnedslag.

Sinus Installation skiftede samtlige Patch kabler, installerede to kombi relæer til forsyning til deres servere og UPS anlæg og ryddede op i deres gamle installationer, således at deres kabler fremstår overskuelige. Ligeledes testede og forbedrede vi de eksisterende installationer.

Sejs Skole – renovering af klasselokaler


Sejs Skole er en skole med godt 700 elever beliggende cirka otte kilometer fra Silkeborg.

På Sejs Skole ønskede de at få renoveret deres klasselokaler fuldstændigt med henblik på at få opdaterede elektroniske lokaler.

Arbejdet indebar el-arbejde indenfor udskiftning af afbrydere, stikkontakter og dåser, rørlægning for lys, kraft- og svagstrøms installationer, ændringer af lampesteder, installation af kraftstik og LED belysning, samt udvidelse af den eksisterende el-tavle.

Alle lys installationer blev udført med bevægelsessensorer, som sørger for, at lyset automatisk slukkes, når der ingen bevægelse er i rummet. Ligeledes er lyset i rummet dagslysstyret via bevægelsesfølernes indbyggede lys sensorer, således at lysstyrken er tilpasset dagslyset udenfor. Disse installationer sparer ligeledes skolen for unødige udgifter i forbindelse med forglemmelser af lys slukning.

Renovering af el-installationer


På Sorring Skole efterspurgte de flere forskellige el-opgaver indenfor installering/montering, omlægning, demontering, ombygning eller indbygning af materiel på hele skolen, da de ønsker at imødekomme den nye teknologi, som kan lette hverdagen for både elever og lærere.

Opgaverne omfattede demontering/omlægning af de eksisterende installationer, føring af hovedledninger til gruppetavler, ombygning/indbygning af grupper og fejlstrømsafbrydere og relæer, installering kraftstik, ventilation, vindfang, brandalarmer, ABDL-anlæg, tyverialarm anlæg, hårde hvidevarer, PDS Cat6E inklusiv konnektering, føringsveje, forskellige lys-installationer og belysningsarmaturer og byggestrøms- og orienteringsbelysning, herunder LED belysning.

Udskiftning af el-tavler


På Fårvang Skole ønskede de at få udskiftet deres el-tavler.

Sinus Installation tog imod opgaven som indebar en komplet installation, montering og idriftsættelse af 11 nye el-tavler, opføring af sikringsløse anlæg med fuld selektivitet.

De eksisterende installationer, stik- og hovedledninger og beskyttelsesledere blev genanvendt, hvilket vi hos Sinus Installation prioriterer hvis muligt, for at spare kunden for unødige omkostninger.

Silkeborg Bibliotek – udskiftning og fornyelse af el tavler


Silkeborg Bibliotek har hver dag mange brugere, som både anvender netværket, de elektroniske ind-og udlånsmaskiner, søgemaskiner mm. hvorfor det er væsentligt, at al elektronik hver dag fungerer.

Silkeborg Bibliotek efterspurgte nye el-tavler og Sinus Installation tog imod opgaven som omfattede udskiftning, montering og idriftsættelse af 9 stk. tavler, etablering af ny hovedledning, jordplinter og udførelse af potentialudligning.

Ester og Erik – udvikling og renovering af el tavle


Udvikling og renovering af el tavle

Ester og Erik er en mindre virksomhed som producerer dyppede lys.
Arbejdet med dyppede lys kræver en moderne og højteknologisk maskine, som kan udarbejde lige præcis de lys, der er behov for. Derfor bad Ester og Erik Sinus Installation om hjælp, da deres 25 år gamle manuelle maskine skulle fornys.

Sinus Installation udviklede og renoverede derfor den eksisterende manuelle maskine, så den nu kører automatisk. Dette indebar planlægning og el dokumentering af anlæg og ny styring før arbejde kunne påbegyndes. Opgaverne indbefattede opbygning af specialiseret tavle med styring for anlægget med dertilhørende operatørpanel og indstilling heraf i forhold til præcis dyppedybder, dyppetid og temperaturer. Dette arbejde krævede demontage af eksempelvis hovedstyretavle, udskiftning af PLC node i eksempelvis undertavle, montage af ny styretavle og sammenbygning med eksisterende undertavler og genmontage af komponenter fra anlæg, samt PLC programmering og optimering og automatisering af anlægget, så processtop bliver minimeret og derved øger hastigheden og produktionen.

Renovering og udvidelse af transportanlæg

Danlind er en familieejet dansk virksomhed med fabrikker i Hammel og Holstebro. Deres spidskompetence og forretningsmæssige kerneområde er udvikling af effektive og miljøvenlige produkter til vask og rengøring i formaterne pulver, tabs og flydende.

Fleksibilitet

Den seneste udvidelse af produktionen øger deres kapacitet og fleksibilitet. De står derfor stærkt i forhold til at kunne foretage hurtige produktionsskift og anvende flere forpakningsløsninger.

Et transportanlæg fra midten af 90’erne og senere ombygget/ udvidet i slutningen af 90’erne, blev renoveret og udvidet.

Der blev leveret et fuldt funktionsdygtig anlæg med tilhørende nye komponenter.

Projektet bestod af følgende punkter:

  • Udskiftning af hovedstyretavle +AK01
  • Ombygning af styretavle +106AK01
  • Udskiftning af styretavler på kørevogne
  • Udvidelse med flere nye stationer, for nye produktionslinjer.
  • Udvidelse med transportsystem til udkørsel af tomme beholdere.
  • Udskiftelse af betjeningspulte i mixeri og produktion.
  • Fuld el dokumentation.

Sikkerheden blev lavet som et samlet system via sikkerheds PLC som kommunikerer med undertavler og transfervogne. Kommunikationen med transfervognene er lavet trådløs.

Ved alle betjeninger er der et nødstop og reset.

Der blev lavet en ny risikovurdering på anlægget, så man er sikker på at opfylde alle nødvendige sikkerhedskategorier og standarder.