Sejs Skole – renovering af klasselokaler

Sejs Skole er en skole med godt 700 elever beliggende cirka otte kilometer fra Silkeborg.

På Sejs Skole ønskede de at få renoveret deres klasselokaler fuldstændigt med henblik på at få opdaterede elektroniske lokaler.

Arbejdet indebar el-arbejde indenfor udskiftning af afbrydere, stikkontakter og dåser, rørlægning for lys, kraft- og svagstrøms installationer, ændringer af lampesteder, installation af kraftstik og LED belysning, samt udvidelse af den eksisterende el-tavle.

Alle lys installationer blev udført med bevægelsessensorer, som sørger for, at lyset automatisk slukkes, når der ingen bevægelse er i rummet. Ligeledes er lyset i rummet dagslysstyret via bevægelsesfølernes indbyggede lys sensorer, således at lysstyrken er tilpasset dagslyset udenfor. Disse installationer sparer ligeledes skolen for unødige udgifter i forbindelse med forglemmelser af lysslukning.