Automation

Hos Sinus Installation har vi mange års erfaring i at opbygge og implementere maskinstyring, automation og procesanlæg for produktionsvirksomheder af enhver art i Silkeborg og de omkringliggende midtjyske byer.

Vores store styrke er, at vi er gode til at sætte os ind i, hvordan maskinerne skal virke, og hvad du som kunde gerne vil opnå.

Det giver os et unikt proceskendskab, der sammen med en tæt dialog klæder os på til at gøre de rigtige overvejelser og skabe de rigtige løsninger til dig ved hjælp af PLC styring og programmering.

Maskinstyringer

Det er vigtigt, at få den tavle, der passer til både opgaven og din virksomhed.

Vores viden og erfaring er stor på både eltavler, effekttavler, fordelingstavler og styretavler, hvilket du og din virksomhed kan drage nytte af. Der er hverken grund til at betale for mere end nødvendigt eller begrænse mulighederne.

Vi rådgiver ud fra dit konkrete behov og står for hele processen lige fra projektering og rådgivning til dokumentation, opbygning og installering.

Hos Sinus Installation kan vi også stå for ombygning af gamle maskiner. Faktisk kan mange ældre maskiner få nyt liv med en ny maskinstyring, som optimerer hastighed og pålidelighed.

Dette kan eksempelvis ske ved at opgradere PLC-styringen, effektivisere driften ved receptstyring, dataopsamling og ved at installere fejlmeldinger.

Vi tilbyder desuden altid en fast pris, så du kender dit budget.

Procesanlæg

Hos Sinus Installation udvikler vi procesanlæg, ofte i samarbejde med ingeniørfirmaer.

Vi har stor erfaring i at lave fordelingstavler, MCC-tavler og styringstavler, samt installationer fra opsætning til kabelføring og føringsveje.

I samarbejde med programmøren foretager vi IO-test ind til PLC'en for at sikre det optimale signal. Vi påtager os endvidere ansvaret for at indsamle al data og dokumentation til brug for CE-mærkning.

PLC-styring

PLC-styring er selve hjernen i automationen, der håndterer alle informationer, databehandling og sekvenser. Vi programmer og og har udviklingssoftware til mange PLC-systemer, blandt andet Siemens, Beckhoff og Omron.

Vi har den fornødne erfaring, kompetence og det udstyr det kræver at udføre PLC-styring til de fleste  maskinanlæg. Vi kan også foretage ændringer i eksisterende PLC-programmer fra andre leverandører.

Ligeledes kan vi fremstille brugerinterface på operatørpaneler og HMI, herunder recepthåndtering og dataopsamling, således operatøren kan få dataudveksling med maskinen.

Sinus Installation hjælper vi gerne din virksomhed med at indføre dataopsamling fra dit eksisterende PLC-system til en SQL database.

Bygningsautomation

Der er næsten uanede muligheder for at bruge bygningsautomation og styringsautomation i virksomheder. Vi er klar til at rådgive dig om de bedste løsninger, der skaber sikkerhed, komfort og god økonomi.

Her er en række tiltag, du kan indføre i det daglige for at opnå energibesparelser:

  • Sluk lyset, når der ikke er nogen i rummet
  • Giv rengøringen besked om kun at rengøre de rum, som har været anvendt
  • Dæmp lyset, når der er sollys nok
  • Start ventilation, når CO2 niveauet bliver for højt
  • Sluk for varmen, hvis vinduer åbnes
  • Tjek at samtlige døre og vinduer er lukket, når bygningen forlades

Vi har vores erfaring fra industriautomation, som teknologisk er længere fremme end bygningsautomationen. Vi anvender også standarder som KNX, LON og DALI.

Eltavler

Det er vigtigt at få den tavle, der passer til både opgaven og din virksomhed.

Vores viden og erfaring er stor på både eltavler, effekttavler, fordelingstavler og styretavler, hvilket du og din virksomhed kan drage nytte af. Der er ingen grund til at betale for mere end nødvendigt eller begrænse mulighederne. Vi rådgiver ud fra dit konkrete behov og står for hele processen lige fra projektering og rådgivning til dokumentation, opbygning og installering. Vi har et godt samarbejde med Eegholm, der er en virksomhed, som har ekspertise i opbygning af eltavler.

Vejesystemer

Vejesystemer skal være præcise helt ned fra ét gram og op til et ton. Vi udvikler vejesystemer fra de helt små præcisionsmålinger til dosering og blanding i stor skala samt til afvejning af leverancer.

Vi anbefaler Siemens som leverandør af vejemoduler, deres Siwarex vejemodul har højeste kvalitet og har desuden den fordel, at det kan tilkobles en Siemens PLC, hvor der kan udføres recepter og rapporter.

Temperaturstyring

Temperaturstyring kan være en vigtig del at mange processer.

Ved at sammensætte de rigtige og bedste komponenter sikrer vi den ønskede temperatur til din konkrete opgave.

Hvis man i stedet for at bruge en regulator til temperaturstyring kan man anvende en PLC. Så får man mulighed for, at systemet registrerer og dokumenterer varmen og samtidig giver en sikker indregulering af regulatoren.

Motorstyring

Motorstyring er en af de ting, vi er specialister i at opbygge, reparere og servicere. Vi står for både dimensionering og projektering til små og store maskiner

Vi har gode erfaringer med at opbygge nye motorstyringer i samarbejde med maskinbyggere og i tæt dialog finder vi frem til de ønskede og relevante funktioner og dimensioner.

Gamle motorstyringer kan ligeledes opdateres, så de bliver tidssvarende. Vi kan for eksempel optimere til energibesparelse ved at kombinere tænd/sluk med regulering af hastighed ved indbygning af frekvensomformer.

Ved opgaver, hvor der kræves høje hastigheder og stor præcision, anbefaler vi servostyring. Vi kan indbygge servostyring i nye maskiner og udskifte gamle motorstyringer med servostyring for at give maskinen nyt liv.

Kontakt os på 70230818