Når du har brug for en elektriker

Sinus Installation A/S giver dig kvalitet og sammenhæng i arbejdspladsens elinstallationer, lige fra bygninger og kontorer til produktionsudstyr.

Vores elektrikere løser elinstallation inden for alle erhverv i og omkring Silkeborg i Midtjylland. Vi udfører installationsopgaver hos såvel institutioner, i kontorer, industrien og landbrugsbygninger samt laver store avancerede entrepriseopgaver.

Vi tror på service og kvalitet frem for hurtige og nemme løsninger. Vores erfaring viser os, at den holdning betaler sig i længden.

Derfor sætter vores elektrikere sig altid grundigt ind i opgaven for på den måde at sikre den bedste og mest bæredygtige løsning for dig.

Det gælder lige fra de helt enkle elinstallationsopgaver og løsning af akutte hverdagsopgaver, til komplicerede tekniske løsninger og planlagt installation af avancerede anlæg, der kræver projektering og dokumentation.

Private hjem

El-installation

Sinus Installation er et sikkert valg til alle el-opgaver i private hjem lige fra mindre el-reparationer og akut assistance til renovering af gamle installationer og planlægning, samt installation af smarte, automatiserede løsninger i de mest eksklusive nybyggerier.

Vi tager alle opgaver lige seriøst og vores medarbejdere har den erfaring og faglige ekspertise, der skal til for at løse opgaverne både sikkert og holdbart.

Nybygning

Vi klarer alle slags el-installationer og el-montage i dit nybyggeri og giver dig gerne råd og vejledning til de optimale valg.

Der er god fornuft og økonomi i at tænke installationerne grundigt igennem inden det nye hus bygges. Det gælder om at minimere energiforbruget og opnå en høj grad af fleksibilitet, komfort (bygningsautomation) og sikring af hjemmet.

Renovering

Vi kan give dig sikkerhed og optimal brugervenlighed i el-installationerne ved alle former for renovering og ombygning.

Det er vores anbefaling, at der bliver set seriøst på mulige energibesparelser i forbindelse med renovering og ombygning. Der kan være rigtig store besparelser at hente ved en beskeden indsats.

Du kan høre mere om mulighederne hos en el-reparatør eller el-installatør i Sinus Installation.

Bygningsautomation

Stadig flere private boliger bliver udstyret med bygningsautomation i større eller mindre grad. Det handler om komfort, sikkerhed og energibesparelser.

  • Sluk lyset, når der ikke er nogen i rummet
  • Dæmp lyset, når der er sollys nok
  • Start ventilation, når CO2 niveauet bliver for højt
  • Sluk for varmen, hvis vinduer åbnes
  • Se om samtlige døre og vinduer er lukket, når bygningen forlades

Vi rådgiver dig gerne om de bedste løsninger og er ikke bundet op på en bestemt leverandør. Vi har gode erfaringer med at installere både LAN, KNX, IHC og SmartHouse.

Bygningsautomation giver dig også mulighed for at styre lys, varme og ventilation via smartphone.

Effektiv industri elinstallation

Der er mange forskellige faktorer og krav, som skal tages hensyn til omkring industri elinstallation. Det kan være i forhold til støv, vand, brandfare, store strømme, overspændingsbeskyttelse, elektrisk støj mm.

Vores mange dygtige installatører og ingeniører har mange års erfaring inden for sikker og effektiv industri elinstallation og industristyring.

Kontorinstallation der fungerer optimalt

Vi har installatører, der er fast tilknyttet store kontormiljøer hos virksomheder, hvor der dagligt er brug for ændringer i den eksisterende kontorinstallation.

Det har givet os stor erfaring i at udføre relevante forandringer, så det generer medarbejderne mindst muligt og i at udføre installationerne, så det er lettest muligt at udføre ændringer efterfølgende.

Vores viden og erfaring inden for kontorinstallation gavner os lige fra mindre kontormiljøer til store kontormiljøer, hvor der konstant sker forandringer.

Landbrugsinstallation

Ved opbygning af landbrugsinstallation skal der tages hensyn til bedriftens dyr, og samtidig skal installationerne beskyttes mod angreb fra gnavere og andre skadedyr.

Moderne landbrug er store enheder med et stort energiforbrug. Derfor kan det give god mening at installere f.eks. vindmølle- og solcelleanlæg.

Det er også vigtigt for dyrevelfærden og dyrenes overlevelse, at der er driftssikkerhed på ventilationsanlæg, køleanlæg og malkeanlæg. Derfor er der behov for generatoranlæg, der kan forsyne anlæggene ved strømsvigt.

Derudover kan vi tilbyde hjælp med ansøgninger om tilskud til energibesparelser og el-sikkerhedsattester til forsikringsselskaber.

Sinus Installation har stor erfaring med at skabe sikre løsninger til landbruget, herunder både sikre installationer og væsentlige energibesparelser.

Vi påtager os alle former for elinstallationer i nybyggeri

Inden opførelse af en ny bygning anbefaler vi, at I gør jer overvejelser omkring følgende:

Der kan være store besparelser ved at tænke det hele ind i byggeriet.

Sinus Installation A/S klarer elinstallationerne ved alle former for renovering

Ved renovering anbefaler vi, at du nøje overvejer mulighederne for energibesparelser. Da der i mange tilfælde kan findes besparelser, som kan være med til at finansiere renoveringen.

Vores elektrikere og installatører er klar til at rådgive om de bedste løsninger ved alle former for renovering.