Fagentreprise med fuld beskrivelse

Som projekt- og byggeleder på de 27 luksuslejligheder Sølyst i Silkeborg har jeg oplevet Sibotek som en kompetent partner. Der er i byggeriet valgt materialer af meget høj kvalitet, og de har stået for al elarbejde i fagentreprise, hvor udgangspunktet var et fyldestgørende ingeniørprojekt med fuld beskrivelse. Det til trods har de stillet relevante spørgsmål til løsninger og er kommet med forbedringsforslag i forhold til at optimerer resultatet.

Konstruktiv og god dialog
Som i langt de fleste andre byggesager, har der været forskellige udfordringer, men de er fagfolk, der har styr på tingene, og jeg har oplevet dem som professionelle. Derudover har vi haft en god og konstruktiv dialog med fokus på at få projektet godt i mål og på, at gøre bygherren tilfreds.

René Rosendahl Andersen
partner, Bygningskonstruktør & BTH Projektleder, Laban Arkitekter A/S