Skanroll - Netværksopbygning

Skanroll er leverandør af transportløsninger og specialmaskiner, som udvikler, tegner og producerer avancerede transport og sorteringsmaskiner til kunder i både ind- og udland. De har egen produktion og er afhængige af, at deres netværk fungerer.

Skanroll henvendte sig til os, da de efter et lynnedslag havde fået problemer med deres netværk.

Arbejdet hos Skanroll indebar en grundig undersøgelse og gennemgang af hele netværket, for at kunne konstatere, at problemet ikke kun skyldtes lynnedslag. Undersøgelsen viste, at Skanroll havde et for højt forbrug af sikringer kombineret med lynnedslag.

Sinus Installation skiftede samtlige Patch kabler, installerede to kombi relæer til forsyning til deres servere og UPS anlæg og ryddede op i deres gamle installationer, således at deres kabler fremstår overskuelige. Ligeledes testede og forbedrede vi de eksisterende installationer.