Sikringsanlæg

For os er sikring, både sikring af mennesker og materiel.

Vi er på forkant med den nyeste teknologi og sørger for, at vores medarbejdere tager special kurser, som sætter dem i stand til at sikre din virksomheds medarbejdere og værdier med intelligente løsninger. Dette uanset branche og størrelse.

Vi løser opgaverne i tæt dialog med dig og kommer med risikoanalyse og løsningsforslag, som også tager hensyn til forsikringsselskabernes eventuelle krav til dit erhverv.

Brandsikring


Brandsikring beskytter mod katastrofer.

Med et automatisk brandalarmanlæg (ABA) får du optimal beskyttelse mod de katastrofer, en brand kan påføre personer, bygninger og inventar. Det gælder alt fra ældrecentre, institutioner og hoteller til industri- og erhvervsvirksomheder, samt kontorer.

Vi hjælper med at definere de konkrete behov og etablerer herefter det anlæg, der effektivt sikrer din arbejdsplads. Det handler blandt andet om, at alarmen går tidligst muligt, så rednings- og slukningsarbejdet kan begrænse skaden mest muligt.

Systemet kan sammensættes helt efter eget ønske og med ekstra faciliteter, såsom automatisk slukningsanlæg og automatisk lukning af branddøre (ABDL anlæg).

Videoovervågning


Videoovervågning er ikke kun til forebyggelse af butikstyverier. Overvågningen har stor effekt i alle typer virksomheder, hvor der er mere eller mindre ubevogtede lokaler såsom bagindgange, lagerlokaler og garderober.

Det er også et effektivt middel til sikring og overvågning af udenoms-arealer, blandt andet ved virksomheder i øde og udsatte industrikvarterer.

Videoovervågningen foregår digitalt, så både billeder og lyd kan lagres på en harddisk, hvor du efterfølgende hurtigt kan finde frem til de afgørende sekunder. Signalerne kan sendes via kabel eller trådløst til en central overvågning.

Sinus Installation har stor erfaring med opsætning af et videoovervågnings system og sikring af virksomheder.

Transientbeskyttelse


Transientbeskyttelse en værdifuld investering. Lyn, torden og opstart af store motorer kan forårsage store spændingsstigninger (transienter), som kan få udstyr til at fejle eller føre til direkte skade på elektronik, enten på kort eller lang sigt.

Det vil derfor være en værdifuld investering for dig og din virksomhed, at opsætte forskelligt udstyr, som fjerner de fleste af transienterne før de gør skade. Dette kan Sinus Installation hjælpe dig med.