Elinstallation inden for alle erhverv

Sinus Installation A/S giver dig kvalitet og sammenhæng i arbejdspladsens elinstallationer, lige fra bygninger og kontorer til produktionsudstyr.

Vores elektrikere løser elinstallation inden for alle erhverv i og omkring Silkeborg i Midtjylland. Vi udfører installationsopgaver hos såvel institutioner, i kontorer, industrien og landbrugsbygninger samt laver store avancerede entrepriseopgaver.

Vi tror på service og kvalitet frem for hurtige og nemme løsninger. Vores erfaring viser os, at den holdning betaler sig i længden.

Derfor sætter vores elektrikere sig altid grundigt ind i opgaven for på den måde at sikre den bedste og mest bæredygtige løsning for dig.

Det gælder lige fra de helt enkle elinstallationsopgaver og løsning af akutte hverdagsopgaver, til komplicerede tekniske løsninger og planlagt installation af avancerede anlæg, der kræver projektering og dokumentation.

Effektiv industri elinstallation

Der er mange forskellige faktorer og krav, som skal tages hensyn til omkring industri elinstallation. Det kan være i forhold til støv, vand, brandfare, store strømme, overspændingsbeskyttelse, elektrisk støj mm.

Vores mange dygtige installatører og ingeniører har mange års erfaring inden for sikker og effektiv industri elinstallation og industristyring.

Kontorinstallation der fungerer optimalt

Vi har installatører, der er fast tilknyttet store kontormiljøer hos virksomheder, hvor der dagligt er brug for ændringer i den eksisterende kontorinstallation.

Det har givet os stor erfaring i at udføre relevante forandringer, så det generer medarbejderne mindst muligt og i at udføre installationerne, så det er lettest muligt at udføre ændringer efterfølgende.

Vores viden og erfaring inden for kontorinstallation gavner os lige fra mindre kontormiljøer til store kontormiljøer, hvor der konstant sker forandringer.

Landbrugsinstallation

Ved opbygning af landbrugsinstallation skal der tages hensyn til bedriftens dyr, og samtidig skal installationerne beskyttes mod angreb fra gnavere og andre skadedyr.

Moderne landbrug er store enheder med et stort energiforbrug. Derfor kan det give god mening at installere f.eks. vindmølle- og solcelleanlæg.

Det er også vigtigt for dyrevelfærden og dyrenes overlevelse, at der er driftssikkerhed på ventilationsanlæg, køleanlæg og malkeanlæg. Derfor er der behov for generatoranlæg, der kan forsyne anlæggene ved strømsvigt.

Derudover kan vi tilbyde hjælp med ansøgninger om tilskud til energibesparelser og el-sikkerhedsattester til forsikringsselskaber.

Sinus Installation har stor erfaring med at skabe sikre løsninger til landbruget, herunder både sikre installationer og væsentlige energibesparelser.

Vi påtager os alle former for elinstallationer i nybyggeri

Inden opførelse af en ny bygning anbefaler vi, at I gør jer overvejelser omkring følgende:

Der kan være store besparelser ved at tænke det hele ind i byggeriet.

Sinus Installation A/S klarer elinstallationerne ved alle former for renovering

Ved renovering anbefaler vi, at du nøje overvejer mulighederne for energibesparelser. Da der i mange tilfælde kan findes besparelser, som kan være med til at finansiere renoveringen.

Vores elektrikere og installatører er klar til at rådgive om de bedste løsninger ved alle former for renovering.